Kolozsvári Református Egyházmegye

2024. június 12., szerda
Főoldal » Nőszövetség » Vándorzászló

Vándorzászló

 

 

 

 

  

 

KOLOZSVÁRI REFORMÁTUS

EGYHÁZMEGYE

 

 

NŐSZÖVETSÉG

 

 

 

 

 

   VÁNDORZÁSZLÓ

 

      A 2014. szeptember 27-i ülésén a közgyűlés eldöntötte, hogy ideiglenesen használni fogja Kolozsvár-Belváros nőszövetsége által felajánlott zászlót, amely a Kolozs  Megye Református Nőszövetsége feliratot tartalmazza.  

      A közgyűlés azt is elhatározta, hogy 2015-ös évtől a zászlót Vándorzászlóvá nevezi ki és elindítja az egyházmegye gyülekezeteibe.

 

                 A zászló vándorlásának szabályzata:

 

  • Minden gyülekezetben egy hónapot ülhet, a templomban vagy gyülekezeti házban látható helyen kifüggesztve.
  • A gyülekezet választja ki, hogy kinek és miként adja tovább.
  • A Vándorzászló melléklete az emlélkfüzet, amelybe minden gyülekezet bejegyzi a találkozás eseményének dátumát és főbb pillanatait, képekkel is dokumentálja azt.  
  • Minden gyülekezet kössön rá egy szalagot, amelyen a gyülekezet neve és egy számukra fontos Ige szerepeljen.
  • Egyházmegyei találkozó esetén, az a gyülekezet hozza magával a zászlót akinél éppen akkor van

 

         A zászló története:

 

Dr. Csutak Csabáné, Éva néni elnőksége alatt készült, 1995-ben,

Dr. Csiha Kálmánné Nagy Emese (az anyag) és a Kolozsvár-Belváros Nőszövetsége adományából.

Csutak Marinéla képzőművész tervezte és hímezte.

A zászlón található címer a belvárosi egyházközség címere.

Jelentése: a tövises ágból nyíló liliom, Isten kegyelméből az élet nehéz küzdelmein keresztül is, új élet sarjad.

 

Bibliai Ige:  „...Elég néled az én kegyekmem...” 2 Korintus 12,9

 

 

 

 

Szőllősi Etelka,

a Kolozsvári Református Egyházmegye Nőszövetségének elnöke 

 

2015. január 1.

 

A Kolozvári Református Egyházmegye Nőszövetségének elnöke, Szőllősi Jánosné Lippay Etelka útjára indította a Vándorzászlót.

A 2015-ös esztendő első hónapjában, a Kolozsvár-Hídelvei Református Egyházközség templomában foglalja el méltó helyét. Az első állomásán, Felházi Lenke Zsuzsánna helybeli nőszövetségi elnök, bemutatja a Vándorzászlót.

2015. február 1.

 

A Kolozsvár-Hídelvei Egyházközség Nőszövetségének néhány tagja úgy döntött, hogy a Vándorzászló második állomásaként Magyarfodorházát választja. A falu asszonyai, az elmúlt évben nagy szeretettel és odaadással munkálkodtak a gyülekezetben. Két alkalommal is, itt vendégelték meg az önkéteseket a belmissziós munkanapokon, a Páncélcseh és Magyarderzse templom kertjeinek kitakarítása alkalmával. A Presbiter Szövetség konferenciáján is becsületesen helytálltak. Köszönjük alázatos munkájukat. Ezért is választottuk a szalagra a Rúth könyve 2 részének 4. versét:

„Áldjon meg téged az Úr!”

A második ok amiért ezt az Igét választottuk az az, hogy hívjuk fel a figyelmet erre a szép köszöntési módra. Boáz „ Az Úr legyen veletek!” köszönésre, a munkásai részéről jött ez a válsz. Szoros kapcsolatról, tiszteletről, de főképp hitről tesz tanuságot ez a köszönés. Nyiltan felválalják hitüket és bizonyságot is tesznek róla. Azt kívánjuk minazoknak, akik olvassák, hogy merjenek hinni és nyiltan bizonyságot  tenni róla.

A Vándorzászlót, Felházi Lenke Zsuzsánna hidelvei nőszövetségi

elnök, Istvánfy Emese és Szabó Ilonka és Szőllősi Etelka kísérték.   

Magyarfodorházán közös istentiszteleten vettünk részt, amelyen Dr. Tunyogi Lehel helybeli lelkipásztor szolgált.

Ez alkalommal, Szőllősi Etelka  bemutatta a Nőszövetséget.

Felházi Lenke Zsuzsánna a zászlóről beszélt,  majd a 42. Zsoltárt énekeltük el, Régi magyar áldást hallgatunk meg, Szabó Ilonka előadásában, Messziról száll dalunk című ének eléneklése után, Istvánfy Emese könyvjelzőket osztott ki a gyülekezetbe.

A szalag felirata Felházi Lenke Zsuzsánna képzőművész munkája.

A Vándorzászlót átadtuk  Dorogi Mária, Pop Ella, Tusai Gizella Nőszövetségi tagoknak és a gyülekezetnek.

Az alkalmat közös ebéddel zártuk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A két gyülekezet tagjai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Így köszönök most én is: Áldjon meg téged az Úr!

                       Szőllősi Etelka emei elnök