Kolozsvári Református Egyházmegye

2021. szeptember 25., szombat
Főoldal » Hírek » A Presbiteri Szövetség évi közgyűlése

A Presbiteri Szövetség évi közgyűlése

2015. március 17.

A Kolozsvári Református Egyházmegye Presbiteri Szövetsége az idei évben elkezdte közösség alkotó, megtartó és erősítő tevékenységét, valamint a presbiterképzés terén is konkrét lépéseket tett .

Így került sor február 21-én a Kolozsmonostori templomban megtartott évi Közgyűlésre.

Erre az alkalomra meghívtuk egyházmegyénk belmissziós szövetségeinek képviselőit, Jenei Tamás lp. személyében egyházkerületi tanácsost, egyházmegyénk főgondnokát, Bódi Sándort,  az „Üzenet„ főszerkesztőjét, Somogyi Botond lelkipásztort és jelen volt a 38 egyházközség presbitériumát képviselő mintegy 8o presbiter.

A nyitó áhitaton Nt. Dr. Bibza Gábor esperes úr szolgált.

A P.Sz. vezetősége által előterjesztett beszámoló tartalmazta a 2o14-es évben,  a presbiteri szövetség szervezésében végzett eseményeket és ismertette az idei évre előirányzott terveket is. Ebből kiemelném a presbitériumok közötti kapcsolat erősítését, különböző találkozók szervezése által, amelynek minden alkalommal egy-egy gyülekezet adna otthont .

Gyülekezetépítés céljából egy, már nagy sikernek örvendő tevékenységről szólnék, éspedig tervezzük gyülekezeti tagjainknak 1-2 napos kirándulások szervezését melynek során történelmi, földrajzi, irodalmi értékeinket, gyülekezeteket, templomokat látogatunk meg, ezzel is erősítve református közösségünk hitéletét.

A Közgyűlés résztvevői nagy figyelemmel hallgatták Nt. Szegedi László generális direktor, brassói esperes úr minden igényt kielégítő, érdekes, olykor vidám eseményekkel füszerezett előadását a presbiteri szolgálat sokoldalúságáról.

Együttlétünk szeretetvendégséggel zárult, itt is meg szeretném köszönni a Kolozsmonostori gyülekezet önzetlen segítségét és egyházmegyénk gondnokának, Máthé Józsefnek anyagi támogatását.

 

      Testvéri üdvözlettel: Floriska István P.Sz. elnök