Kolozsvári Református Egyházmegye

2021. szeptember 25., szombat
Főoldal » Hírek » Körzeti konferenciák

Körzeti konferenciák

2015. március 17.

Körzeti konferenciák

Megtartotta első körzeti találkozóját a Kolozsvári Református Egyházmegye Presbiteri Szövetsége. A konferenciára március 7-én került sor Magyarlétán, 7 gyülekezet képviseletében. A napot Dr. Bibza Gábor esperes igehirdetése indította, majd Dr. Tugyogi Lehel lelkipásztor előadásában a Szentlélek ajándékairól, egyházépítő munkánk sokféle területéről és lehetőségeiről hallhattunk teológiai gondolatokat. Gazdag volt a kötetlen beszélgetés is, mely egyházi mindennapjaink kihívásait villantotta fel. Számba vettük gyülekezeti sikereinket és örömeinket, de számot vetettünk néhány égető kérdéssel is, mint a népességfogyás, a vegyes házasság vagy a gyülekezetek közötti anyagi különbségek orvoslása, a szórványtelepülések gondozása. Az együttlét záró áhítatát Máté István helyi lelkipásztor tartotta, ezt követően szeretetvendégség keretében tovább folyt a beszélgetés. A találkozás megerősítette az együvé tartozás tudatát és a hitből fakadó munkálkodás szükségességét. Az Agnus Rádió riportere Szecsődi Árpád hangfelvételt készített az eseményről. Istené legyen a dicsőség minden sikerünkért és örömünkért, amelyet a Presbiteri Szövetség által ajándékozott az egyházmegyei közösségnek. 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.848708111857766.1073741846.372242002837715&type=1